Tereny zewnętrzne

W zakresie prac wykonywanych na zewnątrz obsługiwanych obiektów oferujemy:

 • zamiatanie chodników, parkingów, placów
 • opróżnianie koszy ze śmieci
 • okresowe mycie chodników
 • podlewanie trawników, krzewów i roślin
 • nawożenie i pielęgnację roślin
 • zakładanie i pielęgnację klombów
 • koszenie trawy
 • grabienie liści
 • wywóz gabarytów i innych odpadów komunalnych

W okresie zimowym:

 • ręczne i mechaniczne odśnieżanie chodników, parkingów, placów
 • posypywanie powierzchni solą lub piaskiem
 • usuwanie lodu
 • usuwanie śniegu z powierzchni dachów

Oferujemy również projektowanie, wykonawstwo oraz pielęgnację terenów zielonych. Prace te są nadzorowane przez dyplomowanego ogrodnika, dzięki czemu zostaną one wykonane w pełni profesjonalnie, z zachowaniem kalendarza ogrodniczego.