Wywóz gabarytów

Firma dysponuje sprzętem do wywozu gabarytów i odpadów komunalnych oraz zezwoleniem Prezydenta Miasta Łodzi na prowadzenie na terenie Łodzi działalności w zakresie zbierania oraz transportu odpadów komunalnych.