Logo instytucji finansujacej


Projekt "Zmień zawód - znajdź pracę" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.efs.gov.pl

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, iż Regionalna Izba Gospodarcza Łódź w partnerstwie z Ośrodkiem Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń Sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „Zmień zawód - znajdź pracę”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII: Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie , Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Okres realizacji 15 lipiec 2011 – 14 luty 2013.

Projekt skierowany jest do osób które w ostatnich 6-ciu miesiącach (tj. od 15.01.2011)zostały zwolnione lub ich umowa o pracę wygasła.
Każdy uczestnik musi spełniać następujące warunki:

Rekrutacja od 15.07.2011 – 15.09.2011

W ramach projektu zapewniamy:

Szkolenia:

Kursy zawodowe dla osób które otrzymają dotację na działalność gospodarczą:

Kursy zawodowe dla osób które zostaną objęte pośrednictwem pracy:

Warunkiem przystąpienia do projektu jest spełnienie powyższych kryteriów oraz zgoda na wypełnienie i podpisanie następujących dokumentów:

  1. Deklaracji uczestnictwa w projekcie
  2. Karty rejestracyjnej uczestnika w projekcie
  3. Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
  4. Oświadczenia o nieuczestniczeniu w innym projekcie współfinansowanym ze środków publicznych.

Regulamin rekrutacji
Regulamin przyznawania środków finansowych

Plakat

© Copyright Regionalna Izba Gospodarcza Łódź 2011 | Wszelkie prawa zastrzeżone.


Valid XHTML 1.1 Poprawny CSS!