Autostrada do zatrudnienia

Projekt „Autostrada do zatrudnienia” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

logo_z_marszalkiem

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, iż Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń Sp. z o.o. uzyskał dofinansowanie na realizację projektu „Autostrada do zatrudnienia”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII: Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Okres realizacji 1 styczeń 2011 – 28 luty 2012.

Projekt skierowany jest do osób, które utraciły pracę w okresie ostatnich 6 miesięcy z przyczyn dotyczących pracodawcy lub ich stosunek pracy wygasł w ww. okresie i nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne.

Celem głównym projektu jest poprawa adaptacyjności na rynku pracy grupy mieszkańców województwa łódzkiego poprzez:

  • wyposażenie uczestników w nowe kompetencje na kursach prawa jazdy (obecnie zostały miejsca dla kategorii T),
  • wsparcie psychiczne i pomoc w znalezieniu pracy.

Uczestnikom zapewniamy:

  • Bezpłatny kurs prawa jazdy kat. T
  • Refundacja kosztów egzaminu (2 podejścia)
  • Zwrot kosztów dojazdu
  • Stypendium szkoleniowe
  • Poradnictwo psychologiczne
  • Pośrednictwo pracy

Zapisy w biurze projektu w godzinach 9.30-15.30:
Łódź, ul. Więckowskiego 29 m 5
Tel. 42 630 36 07