Dotacja na kapitał obrotowy dla OAZiS Sp. z o.o.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój; oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.

Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty projektu: utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

Wartość projektu ogółem: 191255,34 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 191255,34 PLN
Beneficjent: Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń Sp. z o.o.